Bình Phước

Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Phước

Đồng Nai

24 đuờng 600B, tổ 4 ấp 3 xã Phú An, Tân Phú Đồng Nai

Dong Thap

3 Tram Chim Centre, Tam Nong, Dong Thap

Long An

Hamlet 1 Thuy Tay, 清化, 隆安

Kien Giang

Vam Ray Market, Thuan Hoa, Binh Son, Hon Dat, Kien Giang