Tài liệu và Sách hướng dẫn

Các câu hỏi thường gặp

• Nó có nghĩa là gì khi ứng dụng thông báo

Nó chỉ ra rằng máy bay không người lái đã phát hiện không đủ điều kiện bay:

1. Có thể do môi trường không tốt. Bạn nên kiểm tra xem hệ thống định vị của UAV đã vào chế độ RTK chưa trước khi cất cánh, sau đó thực hiện kiểm tra tự kiểm tra trên hệ thống động cơ.

2. Nếu UAV vẫn không thể cất cánh sau khi vượt qua quá trình tự kiểm tra, bạn nên thay đổi điểm cất cánh, khởi động lại máy bay không người lái và ứng dụng đồng hành, rồi tải lại tuyến đường.

• Tại sao XMission cho biết máy ảnh bị thiếu hoặc thiếu thẻ SD?

• Tại sao không thể quét mã kích hoạt để tôi có thể kích hoạt thiết bị của mình?

• Tại sao pin của tôi bị khóa? Tôi cần giúp đỡ để mở khóa.

• Các cài đặt được khuyến nghị cho chiều cao, tốc độ phun, kích thước giọt và chiều rộng phun là gì?

• Tại sao động cơ của máy bay không người lái phun không thể quay, và có rất nhiều lực cản khi cố gắng xoay nó theo cách thủ công?

• Tại sao ứng dụng R150 hiển thị